Bajkoterapia- listopad. Bajka o roziązywaniu konfliktów rówieśniczych.