O nas!


Twoje dziecko jest w dobrych rękach!

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE TRAMPOLINA 


Przedszkole w Henrykowie  to miejsce wyjątkowe, bo przygotowane dla tak niezwykłych istot,
jakimi są dzieci. Miejsce, które będzie nie tylko przestrzenią do zabawy, ale także wszechstronnego rozwoju, aby dziecko kończyło edukację przedszkolną szczęśliwe, bogate
w doświadczenia, wrażliwe na drugiego człowieka oraz piękno otaczającego świata, gotowe zmieniać świat na lepsze.

Dodatkowym atutem przemawiającym za tym, abyś rodzicu oddal swoje dziecko do tego przedszkola jest fakt, że od 01.01.2022 r. będzie tam funkcjonował żłobek. Pierwszeństwo w przyjęciach do żłobka będą miały dzieci, których rodzeństwo będzie uczęszczało do przedszkola.

 

 

O nas

Przedszkole będzie się mieściło w nowym
budynku w  przestronnych i barwnych salach dostosowanych do zabaw i zajęć dydaktycznych.

Każda sala wyposażona będzie w nowoczesny sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne, a także w tablice multimedialne i podłogę interaktywną. Znajdą się tam  również nowoczesne i atrakcyjne, pomoce dydaktyczne, odpowiednie dla dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych. Komfortowe i estetyczne pomieszczenia przedszkola będą w pełni dostosowane do wymagań i potrzeb przyszłych wychowanków.
Przedszkole będzie czynne od godz. 06:45 do 16:30.

Wychodząc naprzeciw wysokim wymaganiom rodziców, tworzymy placówkę, która dba o wszechstronny rozwój ich dziecka.  
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, szerokiej oferty edukacyjnej: 
dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Pierwszy rok działalności przedszkola był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, rodzice zostaną obciążeni tylko kosztami wyżywienia, w następnych latach funkcjonowanie przedszkola będzie dofinansowane z budżetu gminy i niewielkich opłat rodziców.

Gwarantujemy dzieciom pełne wyżywienie – trzy posiłki dziennie. Oferujemy naszym przedszkolakom urozmaicone, zdrowe, domowe żywienie. Wszystkie posiłki są przygotowywane w przedszkolnej kuchni ze świeżych produktów z małą zawartością cukru i tłuszczu, a dużą ilością warzyw, owoców, nabiału.

Budynek powstał całkowicie że środków własnych Zgromadzenia Księży Orionistów, pozyskanych od prywatnych darczyńców.

Natomiast przedszkole w pierwszym roku funkcjonowało w ramach projektu nr RPLD.11.01.01-10-B025/19 pn. „Niepubliczne Przedszkole Trampolina” którego całkowita kwota realizacji wynosi 1 483 848,72 zł, w tym  dofinansowanie z EFS w kwocie:  1 261 271,42 zł.

Zachęcamy do pomocy w uzbieraniu pozostałej sumy na naszej zbiórce na „Pomagam z radością”

Za wszelką pomoc i wpłaty serdecznie dziękujemy <3