Kalendarz – utrwalamy pory roku, nazwy miesięcy oraz dni tygodnia