Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Dyrektor Publicznego Przedszkola TRAMPOLINA w HENRYKOWIE

informuje, że w dniach od 12 lutego do 15 marca 2024 r. odbędzie się rekrutacja

do Publicznego Przedszkola Trampolina w HENRYKOWIE

na rok edukacyjny 2024/2025.

Harmonogram rekrutacji:

12-lutego do 15 marca – przyjmowanie
wniosków o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Henrykowie.
► 31 marca-informacja o zakwalifikowaniu dzieci
do przedszkola na rok edukacyjny 2023/24

► Od 2 kwietnia do 12 kwietnia – potwierdzenia woli
zapisu dziecka do przedszkola.

Dokumenty czyli:

karta zgłoszenia dziecka do PRZEDSZKOLA Trampolina w Henrykowie

od 13 lutego będą do odebrania w gabinecie dyrektora przedszkola oraz do pobrania z przedszkolnej strony
internetowej PRZEDSZKOLA TRAMPOLINA w Henrykowie.

Dokładnie wypełniony i podpisany wniosek przez oboje rodziców należy
złożyć do Dyrektora przedszkola .

1. Karta zgłoszenia dziecka do PRZEDSZKOLA Trampolina w Henrykowie

1. Karta zgłoszenia dziecka do PRZEDSZKOLA Trampolina w Henrykowie

2. Deklaracja kontynuowania nauki w przedszkolu

2. Deklaracja kontynuowania nauki w przedszkolu 

Od września 2024 roku w NASZYM PRZEDSZKOLU będzie realizowany projekt pn. „Utworzenie dodatkowych 25 miejsc przedszkolnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Publicznym Przedszkolu „Trampolina” w Henrykowie”, który jest dofinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest zwiększenie  dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

  1. Utworzenie 25 miejsc przedszkolnych
  2. Wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich  dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola „Trampolina” poprzez dodatkowe zajęcia:
  3. Rozwijające kompetencje kluczowe:

– językowe – Zabawy z językiem angielskim.

– matematyczne – Matematyczne łamigłówki.

– przyrodnicze – Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne.

– informatyczne – Programowanie i kodowanie w przedszkolu

– kształtowanie kompetencji kluczowych z wykorzystaniem gry w szachy – realizacja Programu szachowego „Mały Szachista” dla dzieci w wieku 5-6 lat.

  1. Pomoc psychologiczno- – pedagogiczna:

Terapia logopedyczna 

Zaj. rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

  1. Gimnastyka korekcyjna
  2. Zajęcia rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną: 

Zajęcia muzyczno-taneczne/ rytmika

Zaj. plastyczne

W ramach projektu kadra pedagogiczna przedszkola podniesienie swoje kwalifikacje i kompetencje (studia podyplomowe i szkolenia).

Dzięki powyższym działaniom podniesiemy poziom oferty edukacyjnej Publicznego Przedszkola Trampolina w Henrykowie. 

Całkowita wartość projektu to kwota: 382 517,76 zł dofinansowanie z EFS powyższych działań: 341 509,76 zł

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI